Giới thiệu

( English below )

VIETNAM MARTECH EXPO 2018 - NƠI VIỆC KINH DOANH KỸ THUẬT SỐ CỦA TƯƠNG LAI DIỄN RA NGAY NGÀY HÔM NAY!

GIỚI THIỆU

Vietnam MarTech Expo 2018 là nơi gặp gỡ và là một cộng đồng cho các nhà lãnh đạo, các marketer sở hữu hoặc quan tâm đến lĩnh vực công nghệ marketing, công nghệ kỹ thuật số ứng dụng trong kinh doanh và đổi mới. Chúng tôi tập hợp các nhà lãnh đạo ngành, các nhà tiếp thị, các chuyên gia và những người tiên phong về công nghệ để thiết lập chương trình nghị sự kỹ thuật số.

Vietnam Martech Expo 2018 cung cấp một hệ sinh thái với các cuộc hội thảo, tranh luận và triển lãm phác thảo tương lai của nền kinh tế kỹ thuật số và thúc đẩy giá trị thị trường. Lần đầu tiên được tổ chức, dự kiến sẽ thu hút 5.000 lượt khách tham quan, 60 đơn vị triển lãm và 30 diễn giả từ khắp nơi trên thế giới cho một sự kiện đặc biệt mỗi năm tại Việt Nam, Vietnam MarTech Expo đã đặt tiêu chuẩn là nơi để các doanh nghiệp tìm hiểu và truyền cảm hứng, xây dựng kết nối và đưa ý tưởng trở thành hành động thực tế.

SỨ MỆNH

Trở thành hệ sinh thái về công nghệ marketing, công nghệ quản lý, phát triển kinh doanh hàng đầu Việt Nam.

Vietnam Martech Expo là nơi gặp gỡ của các chuyên gia trong ngành ở mọi cấp độ, nơi các ý tưởng trở thành hành động. Thúc đẩy những đổi mới trong tiếp thị kỹ thuật số, chúng tôi cố gắng tập hợp những ý tưởng kinh doanh chính của thế giới. Với các cuộc thảo luận, triển lãm và cơ hội kết nối với các nhà lãnh đạo từ khắp nơi trên thế giới, Vietnam MarTech Expo trao quyền cho các doanh nghiệp cùng nhau đạt được mục tiêu truyền thông bằng cách khám phá các xu hướng quan trọng nhất trong tiếp thị, công nghệ và kinh doanh.

Vietnam Martech Expo đang vẽ một lộ trình về tương lai của tiếp thị kỹ thuật số Việt Nam.

TẦM NHÌN

Thế giới số luôn phát triển và còn phát triển mạnh hơn nữa. Chúng tôi tin vào sức mạnh không thể thiếu của việc tập hợp những đầu óc kinh doanh hàng đầu của thế giới số.

Vietnam Martech Expo đại diện cho các cơ hội kinh doanh mới và sáng tạo, tạo nền tảng trung tâm cho sự tham gia, đối thoại, học hỏi và cảm hứng, biến nó trở thành một trong những hệ sinh thái hàng đầu Việt Nam cho những người ra quyết định từ lĩnh vực tiếp thị và đổi mới kỹ thuật số.

Chúng tôi tập trung vào việc giúp các doanh nghiệp ở mọi cấp độ suy nghĩ về việc toàn cầu hoá, hành động thúc đẩy kinh doanh địa phương và thúc đẩy giá trị thị trường thực với hệ sinh thái cho những người chơi quan trọng trong tiếp thị và đổi mới kỹ thuật số.

Chúng tôi cung cấp lộ trình về tương lai của tiếp thị kỹ thuật số Việt Nam.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

VIETNAM MARTECH EXPO 2018 - WHERE DIGITAL BUSINESS OF THE FUTURE CAN HAPPEN NOW! INTRODUCTION

INTRODUCTION

Vietnam MarTech Expo 2018 is a meet-and-greet and a community for leaders and marketers who possess or are interested in the field of marketing technology, digital technology for business and latest innovations. We bring together industry leaders, marketers, experts and technology pioneers to set up this agenda.

Vietnam Martech Expo 2018 provides an ecosystem of seminars, debates and exhibitions that outline the future of the digital economy and boosts market value. Being organized for the first time, it is expected to attract 5,000 visitors, 60 exhibitors and 30 speakers from all over the world for one special event each year in Vietnam. Vietnam MarTech Expo has set its standards as a place where entrepreneurs learn and inspire, build connections and put ideas into action.

OUR MISSION

Our mission is to become the leading ecosystem of marketing technology, management technology and business development in Vietnam.

Vietnam Martech Expo is a meet-and-greet for industry professionals at every level and also a place where ideas become actions. By promoting innovations in digital marketing, we strive to bring together the major business ideas of the world. With discussions, exhibitions and opportunities to connect with leaders from around the world, Vietnam MarTech Expo empowers businesses to reach their media goals together by exploring the most important trends in marketing, technology and business.

Vietnam Martech Expo is drawing a roadmap for the future of digital marketing in Vietnam.

OUR VISION

The digital world is constantly growing and it will develop even further in the future. We believe in the indispensable strength of bringing together the leading business minds of the digital world.

Vietnam Martech Expo represents new and creative business opportunities while creating a central platform for engagement, dialogue, learning and inspiration, making it one of the leading ecosystems in Vietnam for decision makers in the field of marketing and digital innovation.

We focus on helping businesses at all levels think about globalization, act to promote local businesses and promote real market value with an ecosystem for key players in marketing and digital innovation.

We provide a path for the future of digital marketing in Vietnam.

Liên hệ

Thành phố

Hồ Chí Minh