Giới thiệu

Là cây bút trẻ tự do thế hệ giữa 9x với nhật kí viết blog gần 10 năm. 
Thể loại ưa thích: Kinh tế học, Marketing & Sale. 
4 năm kinh nghiệm trong chuyên ngành marketing:
2015 - present Media Executive - Media Planning tại MediaCom (thuộc WPP) 
2014 Business Development Executive - Alpha Vision Ventures (VN based)

Liên hệ

Marketing Side

Agency