Giới thiệu

Là một sinh viên đam mê marketing đặc biệt là phân ngành Agency. Tôi muốn tìm hiểu và học hỏi thật nhiều.

Liên hệ