Giới thiệu

Mai Nguyễn hiện đang là sinh viên năm 4 Học Viện Báo Chí và Tuyên truyền. Mình viết bài cộng tác cho Blog mã giảm giá, khuyến mãi http://www.offers.vn trong thời gian rảnh rỗi. Hiện tại đang tìm kiếm một công việc khi chuẩn bị ra trường. Mong muốn khi ra trường của mình là được làm trong lĩnh vực truyền thông, thương mại điện tử.

Liên hệ

Chức vụ

CTV | Offers: Mã giảm giá, khuyến mãi