Giới thiệu

Em lại thấy anh trên phố đông người?"
Vẫn giữ trong em cả bình yên đẹp nhất
Hạnh phúc khi nhân từ như dấu lặng
Chấm hững hờ.

Liên hệ

Chức vụ

Public Relations | Cà phê Oscar - Đậm đà cuộc sống

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Sinh viên