Giới thiệu

Em lại thấy anh trên phố đông người?"
Vẫn giữ trong em cả bình yên đẹp nhất
Hạnh phúc khi nhân từ như dấu lặng
Chấm hững hờ.