Giới thiệu

là một người đam mê nghiên cứu lĩnh vực chiến lược tiếp thị, thương hiệu

Liên hệ

Thành phố

Hà Nội