Giới thiệu

CONTENT DEVELOPER 

In-depth Content Development 

Branded Content Writer  

Senior Content Editor @ Genius Vietnam

About me: 7 năm kinh nghiệm trong ngành Tiếp thị - Truyền thông. Mong muốn áp dụng những hiểu biết về Truyền thông (Communication) vào các Dự án quảng cáo, và truyền cảm hứng cho các bạn trẻ. 

Contact point: lehoangtram@gmail.com 

Liên hệ

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Agency