Giới thiệu

Tôi là Phạm Ngọc Linh, một người trẻ lãng mạn với khát khao sống mãnh liệt.

Tôi hiện đang giữ chức vụ:

Tổng giám đốc: Vietnam Agency Group

Giám đốc chiến lược quảng cáo ngoài trời: Unique Outdoor Ads Agency

Sáng lập và điều hành: Taxi Media Việt Nam

Nếu có thể, chúng ta sẽ kết nối trên Facebook: fb.com/LinhQuangCao.

Trân trọng,

 

Liên hệ

Chức vụ

OOH Strategy Director | Unique Outdoor Ads Agency

Thành phố

Hà Nội

Marketing Side

Agency