Giới thiệu

: Công ty TNHH Quảng cáo Clover là một công ty chuyên về tư vấn truyền thông trong 4 lĩnh vực: Quảng cáo, digital, pr và branding đang có nhu cầu tuyển dụng tham nhân viên tham gia cùng team trong nhiều project thử thách phía trước. Nếu bạn tự tin với khả năng hiểu ý và yêu cầu trách nhiệm cao, ĐỪNG GIẤU MÌNH.

Liên hệ