Giới thiệu

Mình là một headhunter đang tìm kiếm những nhân tố đặc biệt trong nganh marketing, đặc biệt yêu thích marketing và mong rằng mình sẽ là cầu nối hiệu quả cho các marketer tìm đước những cơ hội nghề nghiệp tốt nhất và phù hợp nhất, nơi sẽ phát huy thế mạnh cũng như những cơ hội và thách thức mới trong sự nghiệp của các bạn. Rất hi vọng những cơ hội mình mang tới sẽ giúp được mọi người.

Liên hệ