Giới thiệu

Tôi là con người vui vẻ, hoà đồng, dễ thương, sociu, hơi nhây lầy nhưng sống tình cảm và biết điều.

Liên hệ