Đổi mã code nhận Khóa học quà tặng

Mã quà tặng là một dãy gồm 12 ký tự, in trên mặt sau của thẻ cào hoặc gửi riêng cho bạn.
Khóa học quà tặng sẽ được lưu vào tài khoản bạn đăng nhập.

Bạn cần đăng nhập thành viên trước khi đổi mã quà tặng.