Brief
2018
07/02/2018
The Brief #2: Biti’s Hunter – Đi để trở về
22/01/2018
The Brief #1: Pepsi Muối – Tại sao “nhạt” lại rất “đã”?
2017
2016
2014
25/09/2014
7 thói quen của một client "chất"
2013
21/06/2013
[Nhật ký sáng tạo] Tâm trạng của tiền
03/06/2013
[Nhật ký sáng tạo] Tâm tư của chữ