Facebook
2018
2017
2016
2015
2014
27/02/2014
Thương vụ Facebook-Whatsapp nhìn từ góc độ giá trị và giá
2013
25/03/2013
Làm quảng cáo thương hiệu công ty thời "tiền & hậu IPO"
2012