Facebook
2018
08/06/2018
Công bố Top 100 thương hiệu giá trị nhất toàn cầu 2018 của BrandZ
2017
2016
2015
2014
27/02/2014
Thương vụ Facebook-Whatsapp nhìn từ góc độ giá trị và giá
2013
25/09/2013