[HCM][Client] My Kingdom: Tuyển 1-3 Product Manager (Jr & Sr) Lưu

Thắng đăng post này để chia sẻ với Anh Chị và mong ACE có thể giới thiệu giúp bạn bè quan tâm cho vị trí Product Manager (Brand Manager) tại My Kingdom, có thể tuyển 1-3 vị trí head-counts PM cho các categories khác nhau.

Vị trí này có 1-2 nhân viên và báo cáo cho Group PM. Thắng có video review cho Job này tại:

Hoặc một số ghi chú thêm để ACE tham khảo:

1. Vị trí này có gì thu hút?

- Triết lý công ty là đầu tư cho thế hệ tương lại qua giáo dục và phát triển trí tuệ.

- Quản lý MKT của LEGO brand tại Vietnam (#1 brand trong thế giới đồ chơi phát triển trí tuệ). Công việc đòi hỏi làm việc nhiều với Brand Owner.

- Cơ hội lựa chọn và mang thêm những brands mới về Vietnam.

- Công ty nhìn chung trẻ (2/3 là 9x) năng động, đa dạng. Môi trường cởi mở.

2. Điểm thách thức là gì?

- Cày & cực từ A-Z, từ việc lớn đến việc nhỏ, có thể overtime & chạy event cuối tuần.

- Đôi khi phải xây dựng từ Zero.

- Đòi hỏi phải đam mê đồ chơi và thích tìm hiểu insights trẻ em/ phụ huynh.

3. Ứng viên phù hợp là ai?

- Chịu cực, chịu cày và đi lên từ việc nhỏ.

- Open cho cả Jr PM lẫn Sr PM.

- Làm việc tại Q7.

- Tiếng Anh thương lượng với với Brand Owner và Sr. leaders ở VN là expats.

- Open range lương.

Đính kèm là JD của vị trí này để các bạn tham khảo: https://drive.google.com/file/d/0B-fiiunUB-75WnR1TFg2YnE4ZzA/view?usp=sharing
Nếu ACE hoặc bạn bè quan tâm, xin liên hệ Thắng qua email Jason@Talentbrand.vn Số điện thoại của Thắng là 0909241189.

Thân,

11/10/2017
451 lượt xem